Kontrola polohy drapáku na kolovém rypadle s 2D nivelací Trimble

Kontrola polohy drapáku na kolovém rypadle

  • s 2D nivelací Trimble