V rámci monitoringu provozu nabízíme:

  • Ovládání strojů
  • Pracovní postupy
  • Dodržování zásad bezpečnosti
  • Kontroly technického stavu
  • Vyhodnocování a návrhy řešení

Nakládka kameniva - expedice

Monitoring provozu strojů v lomu - expedice

Seřízení stroje

Těžba kameniva - rozval

Příprava těžební etáže

Odvozní cesty - návrh

Odvozní cesty - údržba povrchu